Eproma, Eproma plus Eproma SK, Eproma Devín 

spoločnosti skupiny PFM group s.r.o.

Novinka! SprávaDomu.info

Moderná správa domu

PORTÁL – SprávaDomu.info

EPROMA s.r.o.

Pôvodná spoločnosť EPROMA, založená v roku 2012. V súčasnosti spravuje cca 500 bytov v 18 bytových domoch.

EPROMA plus, s.r.o.

Po akvizícii KAREX SK s.r.o. funguje od roku 2014 pod značkou EPROMA plus s.r.o.. V súčasnosti spravuje viac ako 400 bytov v 14 bytových domoch.

EPROMA SK s.r.o.

V roku 2015 došlo k prevodu obchodných podielov spoločnosti KORS reality s.r.o. na PFM GROUP s.r.o. a zmene obchodného mena na EPROMA SK s.r.o.

EPROMA Devín s.r.o.

Je spoločnosť určená výhradne na správu areálu Záhrady Devín a do budúcnosti na správu typovo podobných projektov.

103

DOMOV

4 800

PRIESTOROV

1 400

GARÁŽÍ

 Pod hlavičkou PFM Group s.r.o.

V roku 2013 sa spoločníci správcovskej spoločnosti K.R.S, s.r.o. rozhodli nadviazať spoluprácu s menšou a mladšou spoločnosťou EPROMA s.r.o. Riešením správy viacerých správcovských spoločností pri zachovaní ich obchodných mien a s víziou pokračujúceho rastu sme sa rozhodli pre založenie materskej spoločnosti Property and Facility Management Group s.r.o. (PFM Group s.r.o.), ktorá sa stala vlastníkom všetkých dcérskych spoločností. Do skupiny postupne pribudla v roku 2015 spoločnosť EPROMA SK s.r.o. a v roku 2016 spoločnosť EPROMA Devín s.r.o.

Jedinečné služby

Tieto služby nájdete len u nás

Rok 2017 je pre nás rokom inovácií. Rozhodli sme sa ako prví  na Slovensku vlastníkom poskytnúť niektoré jedinečné služby a spôsoby spolupráce.

Veríme, že nám pomôžu kvalitnejšie  spolupracovať a vlastníkom umožnia kvalifikovanejšie a efektívnejšie rozodovať o svojom majetku.

Spravodlivé ceny

Pre nových klientov poskytujeme jedinečný spôsob výpočtu poplatku za správu, ktorý zohľadňuje skutočné potreby bytového domu a požiadavky vlastníkov. learn more

Informačno-komunikačný portál

Prostredníctvom informačno-komunikačného portálu dostávame komunikáciu s vlastníkmi na novú úroveň. Na portál majú prístup automaticky všetci vlastníci s platným e-mailovým kontaktom. Všetci vlastníci sú automaticky notifikovaní o novom obsahu na portáli. learn more

Balíky služieb

Naši klienti sa môžu rozhodnúť pre jednu z troch úrovní starostlivosti o zákazníka. learn more

100 % otvorenosť

Na portáli sú pre vlastníkov k dispozícii scany všetkých faktúr, zmlúv, cenových ponúk, projektovej dokumentácie domu. learn more

Ceny

Ako prví na Slovensku sme umožnili klientom vybrať  si z 3 úrovní starostlivosti o zákazníka a poplatok za správu kalkulujeme individuálne podľa parametrov každého domu. Takýmto spôsobom vieme zabezpečiť úroveň služieb pre všetkých vlastníkov bez toho, aby dochádzalo k interným „krížovým dotáciám“, ktoré majú za následok, že zdroje niektorých vlastníkov sú čiastočne používané na zabezpečovanie služieb pre iných.

Ceny platné od 1.3.2018

BALÍK 1

3,55 €  / mesiac základná cena

KALKULÁCIA
 • Maximálny počet domov v starostlivosti jedného správcu – 20
 • Garantovaný reakčný čas na odpoveď e-mailom 10 pracovných dní
 • Povinnosti správcu v zmysle legislatívy
 • Zákonné odborné prehliadky a skúšky
 • Podvojné účtovníctvo domu
 • Mesačné zasielanie výpisov z evidencie
 • Helpdesk
 • Ostatné dokumenty
 • Notifikácie o udalostiach e-mailom
 • Mesačné upomienky e-mailom v cene
 • Cenové ponuky online
 • Zápisnice online

BALÍK 3

7,11 € / mesiac + základná cena

KALKULÁCIA
 • Maximálny počet domov v starostlivosti jedného správcu – 10
 • Garantovaný reakčný čas na odpoveď e-mailom – do 3 pracovných dní
 • BALIK 1 + BALÍK 2 +
 • Online xls výstupy z účtovníctva (výpisy, zoznamy faktúr)
 • Digitalizácia a online sprístupnenie všetkej dostupnej projektovej dokumentácie domu.
 • Spracovanie elektronickej Histórie domu k dispozícii každému vlastníkovi.
 • Osobná schránka dokumentov na portáli
 • Komunikačná platforma

Čo robíme inak

Na trhu je veľa možností, z ktorých si môžete pri rozhodovaní o správcovi Vášho domu vybrať. Budeme radi, ak sa pri najbližšom výbere správcu zamyslíte nad týmito otázkami.

Ako často ste informovaní?

Naši klienti dostávajú pravidelné výpisy z ich konta a zároveň priebežne pre vlastníkov zverejňujeme doklady spravovaných domov.

Môžete si vybrať, aké služby od správcu chcete?

Našim klientom dávame možnosť si vybrať jednu z 3 úrovní starostlivosti o zákazníka.

Je Váš správca naozaj transparentný?

Vlastníci majú zo zákona právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa domu. My Vám túto možnosť prinášame prostredníctvom portálu priamo na Vaše obrazovky.

Aké skúsenosti má Váš správca?

V našom tíme a vedení máme personál s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v správe bytov.

Zodpovedá poplatok za správu skutočnej pracnosti?

Naše poplatky za správu zohľadňujú reálnu náročnosť správy jednotlivých domov.

Čo robí Váš správca pre zvýšenie hodnoty Vášho majetku?

Veríme, že prostredníctvom digitalizácie, archivácie a kategorizácie dokumentácie domov našich klientov reálne zvyšujeme hodnotu nehnuteľností našich klientov.

Ako sa k nám dostanete

Pozrite si krátke video príjazdu autom k nášmu sídlu.

pondelok

8:00 – 17:00

utorok – štvrtok

8:00 – 16:00

piatok

8:00 – 14:00

Kontaktujte nás

EPROMA s.r.o.

FINSTATORSR

EPROMA plus, s.r.o

FINSTATORSR

EPROMA SK s.r.o.

FINSTATORSR

EPROMA Devín s.r.o.

FINSTATORSR